İlkeli Temsil & Erdal Yıldırım

“İlkeli Temsil” Erdal Yıldırım’ın 2018 yılından başlayarak “yönetişim” kelimesi yerine kullanmaya başladığı yeni bir kavramdır.

2012 yılında YKY’den çıkan “Bana Yönetim Kurulunu Söyle, Sana Kim Olduğunu Söyleyeyim” isimli kitabında John Carver’dan ve onun “Policy Governance” yaklaşımından ne denli etkilendiğini vurgulayan Erdal Yıldırım ilerleyen yıllarda yönetim kurullarıyla ilgili çalışmalarını bu metodoloji üzerinde yoğunlaştırdı.

2017 yılında Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) Yönetim Kurulu Erdal Yıldırım’ın önerisiyle “Policy Governance” metodolojisini uygulamaya karar verdi. Hazırlık aşamasında temel metinler Türkçeleştirilirken, genellikle İngilizceleri yaygın bir şekilde kullanılan birçok kavramın yerleşik Türkçe karşılıklarının yetersizliği fark edildi.

Sürecin henüz başlarındayken Carver metodolojisinin omurgasını oluşturan “10 İlke” farklı bir yaklaşıma vesile oldu. Birinci İlke “Söz Sahipliği” (Ownership) başlığını taşıyordu ve STK yönetim kurullarına açık ve net bir şekilde “söz sahiplerini temsil etmek” vazifesini veriyordu. “Belirli ilkeler çerçevesinde sahipleri temsil etmek” fikri çok kısa bir sürede “İlkeli Temsil” tanımında hayat buldu. Erdal Yıldırım çalışmalarını ilerlettikçe “İlkeli Temsil”in yalnızca bir metodolojiyi değil, genel anlamada “yönetişimi” tanımlayacak, hatta daha iyi tanımlayacak bir derinliğe sahip olduğunu gördü.

Erdal Yıldırım

26 Nisan 1966 günü, ilkokul öğretmeni bir anne-babanın ikinci çocuğu olarak Rize’de dünyaya geldi.

1976 yılında ağabeyinin liseye başlayacak olması nedeniyle İstanbul’a taşındılar. 1978 yılında Gazi Osman Paşa Ortaokulu’ndan, 1981 yılında da Kabataş Erkek Lisesi’nden mezun oldu.
1987 yılında Makine Mühendisliği diplomasıyla ayrıldığı Boğaziçi Üniversitesi kampüsüne, dört yıllık bir “turizm macerası”nın ardından, 1991 yılında BÜMED Genel Sekreteri olarak geri döndü.
1995 yılında Indiana University Center on Philanthropy bünyesinde faaliyet gösteren The Fund Raising School’un temel eğitimine katıldı ve hayatı değişti… 2005 yılında aynı üniversiteden “Hayırseverlik Çalışmaları” alanında yüksek lisans diploması aldı.
1997 yılında Vehbi Koç Vakfı’na Genel Müdür olarak atandı. Yaklaşık yirmi dört yıl boyunca Koç Okulu’ndan Koç Üniversitesi’ne, Amerikan Hastanesi’nden Hemşirelik Fonu’na, Arter’den Sadberk Hanım Müzesi’ne Vehbi Koç Vakfı’nın tüm kurum ve projelerinde yönetim kurulu üyeliği yaptı; Koç Ailesi ve Vakıf kurumları arasındaki ilişki ve iletişimi yönetti.

1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla, 2003 yılındaki kuruluşundan itibaren Yönetim Kurulu Üyesi olduğu Suna ve İnan Kıraç Vakfı’nda “Chief Governance Officer” (CGO) olarak görevlendirildi. TÜSEV’de Temsilciler Kurulu Başkanı; TEMA, TEGV, BÜVAK’ta Mütevelliler Heyeti Üyesi, Ekol Vakfı’nda Yönetim Kurulu Üyesi, Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfında hem Mütevelliler Heyeti hem de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.

“Bana Yönetim Kurulunu Söyle, Sana Kim olduğunu Söyleyeyim” (2012), “Ateşin Üstünden Atladım” (2016), “Az mı Gittik, Uz mu Gittik” (2017) ve “Sayın Başkan, Değersiz Üyeler” (2021) yazdığı kitapların isimleri. Devam etmeyi planlıyor…

Aslı Gökyokuş Yıldırım ile evli; Yaz, Nisan ve Can’ın babası.