Kaynaklar

Az mı Gittik, Uz mu Gittik?

2012 yılında Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan Bana Yönetim Kurulunu Söyle, Sana Kim Olduğunu Söyleyeyim kitabıyla sivil toplum örgütlerinde gönüllü veya profesyonel olarak çalışanlara önemli bir kaynak sunan Erdal Yıldırım bu kez vakıfları odak noktasına alan eseriyle karşımızda.

Erdal Yıldırım’ın üçüncü sektörde yirmi beş yılı aşan deneyim ve birikiminin zenginleştirdiği bu kitap ülkemizde vakıfçılığın gelişimi, hayırseverlik, sivil toplum açısından dünyadaki yerimiz gibi konuları yetkin bir dille okuyucuya sunuyor.

Satın Al

Bana Yönetim Kurulunu Söyle, Sana Kim Olduğunu Söyleyeyim

“Bana Yönetim Kurulunu Söyle, Sana Kim Olduğunu Söyleyeyim” adlı kitabında Erdal Yıldırım, “vakıf yöneticiliği” kavramına farklı perspektiflerden bakarken, kurucu ve yöneticilerin tüm süreçlerindeki önemli sorularına yanıt arıyor. Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan kitabın geliri ise Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na (TEGV) bağışlandı.

Kitabın birinci bölümünde çeşitli yazar ve kurumların görüşleri ve kendi tecrübelerinin ışığında “Yönetim Kurulu Ne İş Yapar?” sorusunu yanıtlamaya çalışan Erdal Yıldırım, “Misyon” adını verdiği ikinci bölümde ise üçüncü sektör kuruluşlarının şaşmaz pusulası olması gereken “varoluş nedeni” hakkında önemli bilgiler veriyor. Yıldırım’ın “Yönetim kurulunuzu tasarlarken neyi yapmalı, neyi yapmamalısınız?” sorusuna yanıt verdiği üçüncü bölüm ise özellikle bir dernek ya da vakıf kurmak üzere olan kişiler için kaynak bölüm olma niteliğini taşıyor. Dördüncü ve beşinci bölümler sektör kuruluşları için kritik öneme sahip yönetim kurulu başkanı ve profesyonel tepe yöneticilere odaklanıyor. Altıncı ve yedinci bölümde ise yönetim kurullarının program geliştirirken ve kaynak yaratırken nelere dikkat etmeleri gerektiği açıklanıyor. Sekizinci bölümün tümü ise “Toplantı” konusuna ayrılmış durumda. Yönetim kurullarının en önemli çalışma platformlarının toplantılar olduğunu anlatan Erdal Yıldırım, bu konuya bir bölüm ayırmasının en önemli nedenini “Ne yazık ki toplantıları verimli bir şekilde planlamak, toplantılara hazırlanmak ve yönetmek konusunda karnemiz pek parlak değil” sözleriyle açıklıyor. Kitabın sonundaki iddialarını ise “Reçete: Denge” adını verdiği dokuzuncu bölümde bir araya getiren Erdal Yıldırım, bu bölümü “Yönetim Kurulunun İç Dengesi, Yönetim / Yönetişim Dengesi ve Liderlik Dengesi” olarak üç başlıkta anlatıyor.

Sayfa Sayısı: 152
Baskı Yılı: 2012
Dili: Türkçe
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
İlk Baskı Yılı: 2012

E-BookPDF İndir

Sayın Başkan, Değersiz Üyeler

“Bir İlkeli Temsil Macerası”

Sivil toplum kariyerinde otuzuncu yılını geride bırakan Erdal Yıldırım son kitabında ülkemizde neredeyse hiç bilinmeyen bir yönetişim metodolojisini mercek altına alıyor.

Amerikalı yönetim danışmanı John Carver’ın 70’li yıllarda geliştirmeye başladığı “Policy Governance” yaklaşımı, yönetişim alanında radikal değişiklikler öneren kapsamlı bir metodoloji.

Erdal Yıldırım kitabında alışılagelmiş Türkçe kavramlara yeni alternatifler önererek, farklı yönetişim yaklaşımlarını birbirleriyle kıyaslayarak ve Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı’nda (TÜSEV) yürüttüğü Policy Governance / İlkeli Temsil çalışmasını şeffaf bir üslupla aktararak ülkemizdeki vakıf ve dernek yöneticileri için yine çok faydalı bir esere imza atıyor.

EbookPDF İndir